08/11/2022

Je merkt een onregelmatigheid op?

Als bedrijf kan je  geconfronteerd worden met andere bedrijven die niet bevoegd zijn of die werken met onbevoegd personeel of met bedrijven die niet volgens de wet werken. Zie wet van 25 april 2007, Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de installatie, het onderhoud en het gebruik van alarmsystemen en het beheer van alarmcentrales.

Je kan dit melden bij je federatie of een e-mail sturen naar de particuliere beveiligingsdienst. Elke klacht wordt behandeld (hetzij op afstand, hetzij door een controle ter plaatse),bij een overtreding wordt een boete opgelegd.  Vanaf het moment dat de overtreding is gemeld, wordt het rapport doorgestuurd naar de sanctionerende ambtenaar die een sanctie zal opleggen. Om redenen van vertrouwelijkheid ontvangt u nooit commentaar op de ingediende klacht en de administratie geeft geen commentaar op het beoogde vervolg.

Het is belangrijk volledige en duidelijke informatie te verstrekken: waar, wie, wanneer, welk misdrijf, getuigen, documenten, ...

Activiteiten

Ben je mee met de actuele ontwikkelingen in de veiligheidssector? Ontdek onze opleidingen, workshops of lezingen!

Bekijk alle activiteiten