07/05/2021

Persbericht ALIA Security: blijf investeren in brandbeveiliging

De brandweer verrichtte in 2020 meer dan 22.000 interventies die met brand gerelateerd waren. Dit zijn ongeveer 60 oproepen die per dag bij de brandweer toekomen.

“Helaas komen incidenten met brand veel te vaak voor. Deze ongevallen verschijnen geregeld in de media. We betreuren ten zeerste de sterfgevallen en gewonden die door een brand vallen.” zegt Denise Weyers, voorzitster van ALIA Security, de Belgische beroepsvereniging van de elektronische beveiliging. “Daarom blijven we samen inzetten op sensibiliseren naar en het promoten van een preventiebeleid inzake brand.”

Zich beschermen begint bij een goede brandpreventie. Vanuit de sector geven we je een aantal tips mee:

  • Installeer rookmelders: rookmelders zijn sowieso verplicht. Ze helpen je waarschuwen om tijdig de woning te verlaten.
  • Laat je verwarmingstoestellen, -installatie en schouwen jaarlijks nakijken: een goed onderhoud is primordiaal in je brandpreventie.
  • Let op roken in huis, hou je kaarsen in het oog of je activiteiten in de keuken: een brand kan snel ontaarden.

Wil je de brandbeveiliging in je woning of je bedrijf nog grondiger aanpakken, laat je dan bijstaan door een professionele installateur in brandbeveiliging. De installateur adviseert je over welke maatregelen jou het best beveiligen; gaande van rookmelders, preventie advies tot een geïntegreerd branddetectie systeem, waarbij rookmelding kan gecombineerd worden met CO-detectie, brand- en evacuatiealarm, camera, enz.

“Een betrouwbaar systeem detecteert en signaleert elke brand in een beginstadium waardoor je tijdig een waarschuwing krijgt en snel kan evacueren. Dankzij preventieve maatregelen kunnen we materiële schade beperken en vooral menselijk leed.” duidt Olivier Snauwaert, zaakvoerder van OTES Security en lid van ALIA Security.

ALIA Security vertegenwoordigt de installateurs, de fabrikanten en de distributeurs inzake inbraakdetectie, branddetectie, toegangscontrole en camerabewaking. ALIA telt zowat 500 leden, die in aantal twee derde van de erkende beveiligingsondernemingen vormen, en vertegenwoordigt ongeveer 80% van de totale omzet op de markt.

Activiteiten

Ben je mee met de actuele ontwikkelingen in de veiligheidssector? Ontdek onze opleidingen, workshops of lezingen!

Bekijk alle activiteiten